وفا نکردی و کردم، جفا ندیدی و دیدم       شکستی و نشکستم، بریدی و نبریدم

مهرداد اوستا


وارث تمام اضطراب های من سلام        لیلی قشنگ خواب های من سلام

فرهاد احمدی


وصف تو کار واژه های لال من نیست         این شعر های عاشقانه مال من نیست

سهیل محمودی


وفا نکردی و کردم خطا ندیدی و دیدم         شکستی و نشکستم بریدی و نبریدم

مهرداد اوستا


وفایی نیست در گل ها منال ای بلبل مسکین        کزین گلها پس از ما هم فراوان روید از گلها

شهریار


وقت اجلم ناله نه از رفتن جانست       از یار جدا می شوم این ناله از آن است

معروف تبریزی


وقت است که بنشینی و گیسو بگشایی        تا با تو بگویم غم شب های جدایی

هوشنگ ابتهاج


وقتی که پرسشی کنی اصحاب درد را         چون من شکسته دل ترم اول مرا بپرس

سلمان ساوجی


+ نوشته شده در چهارشنبه بیستم آذر ۱۳۸۷ساعت 10:24 توسط مدیر |