نبايد بستن اندر چيز و کس دل       که دل برداشتن کاريست مشکل
سعدي


نمي توان به تو شرح بلاي هجران کرد     فتاده ام به بلايي که شرح نتوان کرد
هلالي جغتايي


نمی دانم چه می خواهم بگویم       زبانم در دهان باز بسته ست

هوشنگ ابتهاج


نابرده رنج گنج میسر نمی شود       مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

سعدی


نا کرده گناه در جهان کیست بگو       وان کس که گنه نکرد چون زیست بگو

خیام نیشابوری


ندانستم چو نیکو قدر ایام جوانی را       دلم خون می شود چون بشنوم نام جوانی را

کاظم پزشکی


نشاط جوانی ز پیران مجوی        که آب رفته باز نیاید به جوی

سعدی


نشود فاش کسی آنچه میان من و توست

تا اشارات نظر نامه رسان من و توست

هوشنگ ابتهاج


نقش پیری را ز آب و رنگ ها نتوان زدود

در زمستان برف رسوا بر سر هر بام بود

مهدی سهیلی


نمی توان غم دل را به خنده بیرون کرد      ز خنده رویی گل تلخی از گلاب نرفت

صائب


نیابد مراد آنکه جوینده نیست        که جویندگی عین بالندگی ست

خواجوی کرمانی


نیازارم ز خود هرگز دلی را       که می ترسم در او جای تو باشد

نظیری نیشابوری


نیست در عالم ز هجران تلخ تر       هر چه خواهی کن و لیک آن نکن

مولوی


 

+ نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 19:46 توسط مدیر |