ثوابت باشد ای دارای خرمن          اگر رحمی کنی بر خوشه چینی


ثواب روزه و حج قبول آن کس برد          که خاک میکده ی عشق را زیارت کرد

حافظ


ثمری گر ندهد آه فغان خواهد داد           اثری گر نکند ناله دعا خواهم کرد
ثلث دين من ديده يار است       عاشقم من٬ دين بسيار است+ نوشته شده در چهارشنبه بیستم آذر ۱۳۸۷ساعت 10:21 توسط مدیر |